kinderen op klimnet speeltoestel

U bent beheerder van een locatie waar speeltoestellen aanwezig zijn, of u bent betrokken bij de plaatsing van nieuwe toestellen. Dan is u waarschijnlijk al ter ore gekomen dat de speeltoestellen gekeurd moeten zijn. Maar wat houdt zo’n keuring van speeltoestellen in? Welke stappen moet u doorlopen en wat wordt er van u gevraagd? We nemen het met u door.

Wettelijke verplichting speeltoestellen

Een speeltoestel moet in Nederland voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). U kunt als beheerder, fabrikant of importeur aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen als het speeltoestel niet voldoet. Met een keuring van uw speeltoestellen kunt u aantonen dat uw speeltoestellen veilig kunnen worden gebruikt en veiligheidsrisico's zijn uitgesloten of zijn beperkt tot een acceptabel niveau. Bij veiligheidsrisico’s moet u bijvoorbeeld denken aan valgevaar of beknelling.

De vier stappen van een speeltoestel keuring

Een speeltoestel keuring vindt grofweg plaats in vier stappen. We nemen ze met u door.

Stap 1: Aanvraag en planning

Wanneer u een speeltoestel keuring wilt laten plaatsvinden, moet u daarvoor een aanvraag doen bij een AKI (Aangewezen Keuringsinstantie). Als u een aanvraag doet, moet u daarbij de NAW gegevens van uw organisatie aanleveren en de documentatie van uw toestel. Denk daarbij aan tekeningen, foto’s, handleidingen, logboeken etc. Dit wordt ook wel een Technisch Constructiedossier (TCD) genoemd. Wanneer alle documentatie binnen is, gaat de keuringsinstantie de beoordeling van het dossier en de fysieke keuring inplannen.

Stap 2: Beoordeling dossier

De eerste stap is beoordeling van het door u aangeleverde Technische Constructiedossier (TCD). Dit is een essentieel onderdeel van de keuring en net zo belangrijk als de keuring op locatie. Bovendien geldt dit voor elk speeltoestel, zowel bij in serie geproduceerde speeltoestellen als eenmalig geproduceerde (unieke) speeltoestellen. Het dossier bevat namelijk alle documenten die nodig zijn voor het veilig in gebruik nemen van het toestel.

Stap 3: Keuring op locatie

De inspecteur doet een fysieke beoordeling van het speeltoestel op locatie. Hierbij wordt bekeken of het toestel voldoet aan de relevante wetten (zoals het WAS) en normen (zoals EN 1176). Om gekeurd te kunnen worden, moet het toestel bereikbaar en volledig afgebouwd zijn.

Mogelijke aandachtspunten tijdens een speeltoestel keuring zijn:

  • onvoldoende draagkracht van het speeltoestel: We beoordelen de sterkte, stijfheid en vervormingscapaciteit van toegepaste materialen
  • valgevaar en ondergrond van het toestel: We beoordelen bijvoorbeeld of de juiste valbescherming- zoals relingen of balustrades- zijn aangebracht en of de valdempende eigenschappen van de opvangzone voldoen middels een HIC meting (Head Injury Criterion; de waarde zegt iets over de mate van hoofdletsel die er opgelopen kan worden).
  • toegepaste externe energie, zoals elektriciteit, en of dit goed is aangesloten
  • gevaren als gevolg van gebruik van het toestel waaronder vallen, snijden, beklemming, afklemming, verstikking, botsen en overbelasting van het lichaam;
  • toegankelijkheid en bereikbaarheid van het speeltoestel
  • mogelijke interacties van het speeltoestel en de gebruikers met de omgeving
  • gebrekkige onderhoudsmogelijkheden
  • het monteren, demonteren en hanteren van het speeltoestel, waar van toepassing

Stap 4: Rapport en certificaat

Na de beoordeling van zowel het dossier als het fysieke toestel, ontvangt u een rapport met bevindingen. Bij directe goedkeuring van het speeltoestel wordt met het rapport een certificaat van goedkeuring afgegeven. Daarmee is uw speeltoestel gecertificeerd.

Het kan gebeuren dat er tijdens de keuring tekortkomingen worden geconstateerd. Om het toestel uiteindelijk goed te kunnen keuren moeten alle tekortkomingen binnen een bepaalde periode eerst opgelost worden. Dit kunnen zowel opmerkingen over het dossier als het fysieke toestel zelf zijn. Wanneer alles goed is bevonden, ontvangt u van ons een rapport en certificaat van goedkeuring.

Waar moet mijn speeltoestel aan voldoen?

Wilt u weten of uw toestel veilig is? U kunt zelf al beginnen door het uitvoeren van een korte controle. Download hiervoor onze handige checklist. Wilt u dit toch liever overlaten een professional? Neem dan nu contact met ons op.

Download de checklist hier.

New Call-to-action

Onderwerpen:

Alle onderwerpen was speeltoestel Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Auteur

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV NORD

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen