De wijzigingen in uw BRL SVMS-007 sloopcertificaat

Bent u in het bezit van een BRL SVMS-007 sloopcertificaat? Vanaf 31 januari 2017 veranderen er een aantal belangrijke zaken voor u vanwege de nieuwe BRL SVMS-007 regeling. Zorg daarom dat u op tijd aan de slag gaat met deze veranderingen die het schema met zich mee brengt. Lees in dit blog over de veranderingen, wanneer deze in gaan en waar u de nieuwe regeling en toelichting op de wijzigingen kunt vinden.

 

Maak een succes van alle aspecten in uw functie als KAM-functionaris -  Download de KAM-gids [Ebook]

 

Wat verandert er voor u?

Het Centraal College van Deskundigen Slopen heeft in totaal 5 onderwerpen gewijzigd in de nieuwe BRL SVMS-007 voor veilig en milieukundig slopen. 3 daarvan springen het meest in het oog en lichten we voor u uit.

 

1. Registreren

De registratielast wordt lichter. Dit klinkt u wellicht als muziek in de oren, want de zin en onzin van documenteren wordt immers al vaak genoeg besproken. We zien dat de nieuwe regeling een belangrijke ‘dubbele’ registratieverplichting wegneemt. De productbladen verdwijnen. Voorheen was in de norm geregeld dat u als sloopbedrijf op de projectlocatie zelf op de productbladen vastlegt waar de afvalstromen aan moeten voldoen. Vanaf 1 april is dit niet meer nodig. U kunt de dikke map met papier dus meevoeren in de afvalstroom! 

De acceptant moet criteria stellen aan de samenstelling van het aangeleverde afval. De acceptatiecriteria van de acceptant (afvalinzamelaar) zijn leidend voor de juiste afvoer van uw afvalstromen. Deze criteria zijn onderdeel van het contract dat u heeft afgesloten met uw afvalinzamelaar en deze zijn in feite gelijk aan de gegevens op uw productbladen. Daarom is besloten de productbladen per 1 april af te schaffen met als doel een verlichting in de registratieverplichtingen.

 

2. Controleren en onderaannemers

U huurt wellicht wel eens een derde partij in om u tijdens een project te ondersteunen. Omdat u als gecertificeerd sloopaannemer te allen tijde eindverantwoordelijk bent voor het door u aangenomen sloopwerk, is de nieuwe norm strenger geworden wat betreft controles op derden. Dit betekent voor u dat u ook (nog) strenger moet toezien of uw leveranciers voldoen aan de eisen. Vooral op de projectlocaties. U kunt dit doen door (meer) interne checks in te bouwen.

Daarnaast geldt per 1 april dat onderaannemers waaraan u opdrachten uitbesteedt, ook gecertificeerd moeten zijn.

 

3. Grenzen

Vanaf 1 april is in de norm opgenomen dat uw sloopcertificaat alleen van toepassing is op sloopwerkzaamheden binnen Nederland. Wanneer u sloopprojecten in het buitenland uitvoert, is uw certificaat hier dus niet geldig.

 

Belangrijke data  

Per 1 april 2017 gaat de nieuwe BRL SVMS-007 regeling in. Gaat u voor het eerst certificeren, dan wordt het traject vanaf 1 april aan de hand van de nieuwe norm uitgevoerd. Bestaande klanten hebben een overgangstermijn van 4 maanden, en tot 1 augustus 2017 de tijd om over te stappen.

Nog een belangrijke datum is 1 november 2018. Dit is de uiterlijke datum waarop u aangetoond moet hebben dat u voldoet aan de nieuwe eisen. Dit betekent dat u per 1 november 2018 geen afwijkingen meer open mag hebben staan die tijdens de kantooraudit zijn geconstateerd op de nieuwe norm.

 

Audits en tussentijdse bezoeken

Reguliere kantooraudits worden vanaf 1 november 2018 conform de nieuwe norm uitgevoerd. Uw sloopcertificaat kan alleen tijdens een reguliere audit worden omgezet naar de nieuwe norm.

Daarentegen kijkt uw certificatie-instelling met ingang van 1 augustus 2017 wél al tijdens de tussentijdse onaangekondigde bezoeken naar de eisen in de nieuwe norm. Dit om een gelijk speelveld te creëren voor alle BRL SVMS-007 gecertificeerde bedrijven.

 

Hoe pakt u dit aan?

Allereerst adviseren we u kennis te nemen van de veranderingen in de nieuwe versie. Deze zijn te vinden op website van Stichting Veilig en Milieukundig Slopen. Stel uzelf de vraag welke veranderingen bij u van toepassing zijn en welke niet. En ga deze vervolgens implementeren. Een adviseur kan u hier eventueel bij helpen. Ook raden we u aan de toelichting op de wijzigingen lezen.

Voer een interne audit uit zodra u veranderingen in uw organisatie heeft doorgevoerd, om te kijken of u aan de nieuwe BRL SVMS-007 voldoet.

Beheers al uw KAM-verantwoordelijkheden tot in de puntjes

Het up-to-date blijven van veranderingen in wet- en regelgeving is slechts één aspect van uw totale pakket aan verantwoordelijkheden in uw KAM-functie. Hoe blijft u bijvoorbeeld uw kennis en vaardigheden in KAM verder ontwikkelen? In onze Gids voor het succes van de KAM-coördinator lees u onze tips en tricks om meer uit uw functie te halen.

Maak van ieder aspecten van uw functie een succes. Download de gids hier.

Maak een succes van uw rol in KAM en download de Gids

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Wetgeving

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland