Covid-19 (1)

Son – De impact van het Corona-virus (Covid-19) is aanzienlijk, en raakt heel Nederland, Europa, de wereld en dus ons allemaal. Veiligheid voor iedereen zit in ons DNA en daarom neemt TÜV NORD Nederland de risico’s van Corona heel serieus.

Update 22 april (liftkeuringen)

De overheid heeft maatregelen bepaald in verband met Covid 19 die door branches of een werkgever zijn vertaald naar eisen voor het eigen bedrijf. Een gebruiker is verplicht om alleen een goed onderhouden en gekeurde lift te gebruiken. De gebruiker heeft hiervoor een overeenkomst met een keurings- (NL-CBI) en een onderhoudsbedrijf. Door de overheidsmaatregelen, die noodzakelijk zijn in verband met Covid 19, zijn de gebruikelijke procedures die verband houden met de verplichting op grond van het Warenwetbesluit liften 2016 (artikelen 18, 22, 23, 24, 25) te moeten keuren en onderhouden, niet altijd onverkort uitvoerbaar. In het Warenwetbesluit zijn de procedures en de keuringstermijnen bepaald. De meeste keuringen of reparatie- en onderhoudsactiviteiten kunnen gewoon doorgaan als gepland met inachtneming van de overheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn in verband met Covid 19.

De (administratieve) voorbereiding en afronding van een keuring kan natuurlijk doorgaan maar ook veel fysieke inspecties kunnen doorgaan als gepland met inachtneming van de regels van de overheidsmaatregelen zoals de 1,5 meter afstand houden.

Keuringen, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden moeten altijd doorgaan aangezien dit een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie binnen de vitale sectoren en de leefomgeving zijn. Dit om te garanderen dat een lift veilig is en veilig te gebruiken blijft.

Het is van belang om daar waar liften uit de onderhoud-, reparatie- of keuringstermijn vallen om deze werkzaamheden ondanks de nu gaande pandemie uit te voeren. Een lift moet binnen 12 maanden na de eerste ingebruikneming of vervolgens na ten hoogste 18 maanden gekeurd worden. Tevens dient de lift en de veiligheidscomponenten te allen tijde in goede staat van onderhoud verkeren.
Afwijking of een ontheffing van deze eisen en termijnen is niet mogelijk. Er kan ook geen tijdelijke regeling voor ontheffing gemaakt worden aangezien gezondheid en veiligheid samen bovenaan staan. Liften zijn cruciaal voor het zorgdragen dat de vitale sectoren de werkzaamheden op een veilige manier kunnen uitvoeren. Een lift moet te allen tijde veilig zijn en veilig te gebruiken blijven.

De procedure en manier van het uitvoeren van de werkzaamheden dient wel aangepast te worden om te voldoen aan de overheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn in verband met Covid 19.
De onderhoud- en keuringsinstanties dienen samen met de gebruiker te bespreken hoe de keuring of het onderhoud of reparaties nu gaan plaatsvinden. Als het onderhoud, reparatie of een keuring nu niet kan plaatsvinden in een ziekenhuis of verpleeghuis, kan er, bij hoge uitzondering, bezien worden of ermee volstaan kan worden dat maar een deel nu gekeurd, gerepareerd of onderhouden wordt en de rest stilgelegd wordt. Gezien de huidige maatregelen kan een fysieke inspectie mogelijk ipv bijvoorbeeld begin april naar eind april verschoven worden in een verpleeghuis of ziekenhuis. Dit alleen als dat uit oogpunt van de veiligheid kan.

Vanuit het oogpunt van veiligheid blijft ook nu gelden dat mocht het onderhoud, reparatie op korte termijn of de keuring in de officiële keuringsmaand niet kunnen plaatsvinden dan, de lift stilgelegd dient te worden. Een uitgezette lift wordt pas weer in gebruik genomen nadat het benodigde onderhoud of reparatie heeft plaatsgevonden of de keuring is uitgevoerd.

De onderhoud-, keuringsbedrijven (NL-CBI) en de gebruiker zijn gezamenlijk verantwoordelijk om te zorgdragen dat een lift veilig is en veilig gebruikt wordt en blijft worden en op tijd gekeurd, gerepareerd en onderhouden worden.

 

Update 30 maart (remote audits Certificatie)
Voor geplande certificatie audits (t/m eind april) zullen wij vanaf heden de audits remote (op afstand) uitvoeren. Dit is een prima alternatief voor fysieke audits en als zodanig ook goed bevonden door accreditatie organisaties en schemabeheerders. Wilt u meer informatie over remote audits? Klik dan hier.

Update 20 maart (Liftkeuringen)
De diverse Confirmiteit Beoordelende Instellingen (CBI's) herkennen dat er vanwege de Corona-crisis veel liftkeuringen afgezegd worden. Wij begrijpen de aandacht van onze klanten om het aantal bezoeken op locaties te beperken. Tegelijkertijd hebben wij te maken met wet- en regelgeving die stelt dat de lift bij gebruik eenmaal per 18 maanden door een onafhankelijke instantie gekeurd moet worden. Wij willen daarom het volgende graag met u delen:

 • Op dit moment zijn er voldoende inspecteurs beschikbaar om wettelijk verplichte keuringen uit te voeren. De CBI’s realiseren zich dat zij een essentiële rol hebben in het waarborgen dat de liften aan de wettelijke gebruikseisen voldoen. Iedere CBI kent haar gedragsrichtlijn hoe te acteren in de huidige situatie. Hierbij staat de gezondheid van onze medewerker én de medewerker van de klant voorop, maar kan de dienstverlening worden gecontinueerd.
 • Contact met diverse overheidsinstanties leert ons dat zij nog geen actie ondernemen om ontspanning aan te brengen in de wettelijke keuringstermijnen. Of en wanneer dit wel gebeurt, is onduidelijk.

Wij vragen onze klanten om keuringen zoveel mogelijk door te laten gaan, ook om een niet te hanteren latere piekbelasting te voorkomen.

Mocht in één van bovengenoemde situaties verandering optreden, dan zullen wij u direct informeren.

17 Maart 2020
Omdat deze crisis ons allemaal raakt, is het van belang dat we allemaal ons steentje bijdragen aan het voorkomen van verdere besmettingen. Voor TÜV NORD Nederland is gezondheid van medewerkers, klanten en relaties absolute topprioriteit. Wij handelen hierbij niet alleen in het belang van de gezondheid van onze klanten en medewerkers, ook hechten we veel belang aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Omdat we ons beseffen dat deze situatie een hoop vragen oplevert met betrekking tot onze activiteiten hebben we onderstaand een opsomming gemaakt van ons beleid en activiteiten rondom Covid-19. Dat houdt in dat wij ons houden aan onderstaande richtlijnen van het RIVM:

 • Regelmatig handen wassen met zeep, minimaal 20 seconden
 • Hoesten en niezen doen we in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik van papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • We werken zo veel mogelijk vanuit huis.
 • We vermijden grote bijeenkomsten en voeren overleg voornamelijk digitaal (via video conferencing).

Daarnaast hebben wij een speciaal Corona crisisteam in het leven geroepen, welke de situatie actief monitort en op basis van nieuwe/gewijzigde richtlijnen vanuit de verantwoordelijke instanties verder beleid en richtlijnen voor TÜV NORD Nederland en haar relaties ontwikkelt. Hierin worden wij ook ondersteund door het verantwoordelijke team binnen onze moeder-organistie TÜV Nord. Alles met als doel om de gezondheid van onze relaties en onszelf goed te houden, en de kans op besmetting te minimaliseren.

Algemene richtlijnen met impact op audits/inspecties

Ondanks de huidige lastige situatie, proberen we toch alle audits en inspecties zoveel mogelijk door te laten gaan. Naast bovengenoemde maatregelen hebben we nog een aantal aanvullende maatregelen getroffen om de verdere verspreiding hierbij zoveel mogelijk tegen te gaan:

 • Wanneer iemand één of meerdere kenmerken van Corona heeft dan kan de audit of inspectie niet plaatsvinden. Dit geldt niet alleen voor TÜV NORD Nederland medewerkers maar ook voor contactpersonen bij onze klanten en relaties
 • We houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Ook vermijden we met anderen samen in een kleine ruimte te zijn. Dat vergt in sommige situaties creativiteit en een aanpassing van werkmethodes.
 • Mocht een audit of inspectie op locatie niet mogelijk of wenselijk zijn, dan hebben we een aantal oplossingen om dit ‘remote’ (op afstand) te doen. Voor overleg hierover kunt u contact opnemen met uw Lead Auditor / Inspecteur.
 • Alle reizen naar het buitenland t/m 6 april komen te vervallen.

Bereikbaarheid

In lijn met de adviezen en richtlijnen werken onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis. Zij zijn hierbij, door inzet van moderne communicatiemiddelen, te bereiken zoals altijd. Wel kan het zo zijn dat het soms wat langer duurt voor u een van onze medewerkers bereikt, wij hopen hierbij op uw begrip.

Via deze pagina zullen we ook updates delen zodra die er zijn. Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, dan kunt u die het beste stellen aan uw reguliere contactpersoon. Weet u niet wie dit is, of heeft u geen contactpersoon, klik dan op één van beide contactknoppen hieronder. 

Voor vragen over systeemcertificatie: 

Stel uw vraag

Voor vragen over keuringen en inspecties:

Stel uw vraag

 

Onderwerpen:

veilig werken Covid-19

34c3bc73ac04ba53b6d789faa7e966c9d6a48273-fp-3-4-0-0

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland