MENU

shutterstock_1415884769_klEen veilige werkvloer is van groot belang. Niet alleen werkprocessen en veilige arbeidsmiddelen spelen hierbij een rol, maar zeker ook de werknemers zelf. Wanneer zij zich bewust zijn van (on)veilig gedrag, is al een hele wereld gewonnen. Om dit belang te benadrukken en navolging van goed gedrag te creëren, is het belonen van veilig gedrag een krachtig middel. Daarom delen we in deze blog 8 manieren om veilig gedrag te belonen.

Hoe u veilig gedrag beloont:

 

1. Beloon hóe men werkt, niet hoe snel men werkt

Wanneer de druk hoog is en uw werknemers op snelheid worden beoordeeld, is de kans groot dat dit ten koste gaan van de veiligheid. Veilig werken moet te allen tijden op 1 staan.

2. Geef iets extra's

Organisaties hebben vaak de illusie dat beloningen groots en duur moeten zijn, bijvoorbeeld door bonussen of een financiële prikkel. Het goede nieuws is dat succesvolle beloningen helemaal niet duur hoeven te zijn. Sterker nog, het zijn vaak de kleine gebaren die het verschil maken.

Neem eens verse worstenbroodjes mee of een andere traktatie tijdens een toolboxmeeting om de medewerkers te bedanken voor hun aanwezigheid. Is er een daling in aantal incidenten op de werkvloer? Vier het gezamenlijk met een traktatie en spreek uw waardering uit.

3. Erken veilig gedrag met positieve feedback

Zoals in het vorige punt aangegeven, hoeft een beloning niet duur te zijn. Vaak is woordelijke positieve feedback voor een collega heel veel waard. Wanneer u bijvoorbeeld de werkplaats betreedt en ziet dat een collega netjes de procedures volgt of een andere collega er goed op wijst, spreek dan uw waardering daarover uit met een welgemeend compliment. Deze directe erkenning zorgt voor een positieve associatie met het gewenste veilige gedrag en werkt bovendien veel beter dan wanneer u iemand aanspreekt op verkeerd gedrag.

Tip: Download gratis gesprekskaartjes en krijg nieuwe inzicht van collega's over veiligheidsbewustzijn en gedrag

4. Beloon niet alleen aan het eind van een traject

Het kan lonen eens een andere aanpak te proberen. Wanneer u bijvoorbeeld als doelstelling heeft dat voor het einde van het jaar elke werknemer de veiligheidsprocedures toepast en u halverwege het project ziet dat ze goed op weg zijn, kan een tussentijdse beloning zorgen voor die extra boost motivatie om het project succesvol af te ronden.

5. Koppel uw beloning direct aan het gewenste gedrag

Om een beloning effectief te laten zijn, moet deze direct gekoppeld worden aan het goede gedrag. Kies dus het juiste moment om de beloning uit te voeren. Soms is dit heel gemakkelijk, zoals bij de aanwezigheid bij een toolboxmeeting. Omdat men aanwezig is, krijgt men een worstenbroodje. Oftewel een directe koppeling. Maar stelt u deze beloning pas uit naar de volgende dag, dan bereikt u hiermee niet hetzelfde resultaat en mist u de directe positieve associatie.

6. Weet waarmee u collega's blij maakt

Wanneer u met de schaal worstenbroodjes komt aanzetten terwijl iedereen vegetarisch is, zal uw beloning weinig of tegengesteld effect hebben. Weet dus waarmee u uw mensen blij maakt, dan bereikt u het grootste effect.

7. Groepsbeloningen

Groepsdruk speelt vaak een rol bij het overnemen van veilig gedrag. Wellicht kleden collega’s zich niet veilig omdat ze denken dat ze daarmee voor gek lopen in de groep. Wanneer u een groep als geheel hiervoor verantwoordelijk maakt en beloont, presteren ze gezamenlijk als groep en zal de groepsdruk in uw voordeel werken.

8. Verantwoordelijkheid als beloning

Voor sommige collega’s is het actief mogen meedenken en gehoord worden een juiste beloning. Door hen verantwoordelijkheid te geven en hun ervaring en deskundigheid te erkennen, is de dwang weg. Ga in gesprek en laat ze ideeën geven voor verbetering en adoptie van veiligheidsvoorschriften. De ultieme beloning is vervolgens dat hun input daadwerkelijk wordt opgepakt.

Stimuleer veilig gedrag en minimaliseer incidenten op de werkvloer - Download  Best Practices [Gratis Ebook]

Om het beste uit uw collega’s te halen zijn bovenstaande beloningstips een goed hulpmiddel. Belangrijk hierbij is een sterke betrokkenheid van het management. Een respectvolle relatie tussen werkvloer en management is de basis voor een gezonde en veilige werkvloer.

Eenvoudig veilheidsbewust met gesprekkaartjes

Om het beste uit collega’s te halen zijn gesprekkaartjes een handig hulpmiddel. Dankzij onze gesprekkaartjes krijgt u verborgen meningen boven tafel en wellicht wel gouden inzichten voor verbetering op het gebied van veiligheid. Zijn er bijvoorbeeld regels die het werk juist belemmeren? Of geeft uw collega een suggestie waarmee veel tijd kan worden bespaard?

Onze 'gesprekskaartjes om bewustzijn en veilig gedrag te verhogen' helpen u de inzichten te krijgen die nodig zijn voor een langdurige verandering. Kunt u vervolgens uw medewerkers belonen voor hun input!

Download de gesprekkaartjes

Download de gesprekkaartjes

Onderwerpen:

Alle onderwerpen VCA veilig werken Veiligheidsladder

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen