Om te voldoen aan de nieuwe Wet Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta), moeten uitleners vóór 1 juli 2025 een aanvraag indienen bij de toelatende instantie (TI). Vervolgens controleert een inspectie-instelling zoals TÜV NORD Nederland of je voldoet aan het nieuwe wettelijke normenkader. Maar het kan eenvoudiger, als je gebruikmaakt van het overgangsrecht. We leggen graag aan je uit wat dit inhoudt.

WTTA (2)

Met de ingang van de Wet Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) mogen ondernemers alleen nog arbeidskrachten ter beschikking stellen als ze goedkeuring hebben van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De ins en outs van deze nieuwe wet kun je lezen op onze pagina over de Wtta.

Officieel zit het zo: De wet treedt in werking op 1 januari 2025. Voor die tijd moeten uitleners melden dat zij een aanvraag gaan doen. Wanneer je de standaardprocedure volgt, dien je de aanvraag vóór 1 juli 2025 in en overleg je snel daarna een inspectierapport aan de toelatende instantie. Dit wordt een nieuw overheidsorgaan. De toelatingsplicht wordt ingevoerd per 1 januari 2026. Uitleners die voor die datum géén inspectierapport hebben ingediend waaruit blijkt dat zij voldoen aan het verplichte normenkader, mogen geen arbeidskrachten meer uitlenen. Om te voldoen aan het normenkader, heb je als organisatie vrij veel aan te tonen. Wil je al dit werk uitstellen, dan kun je gebruikmaken van het overgangsrecht.

Wtta: het overgangsrecht

Het wetsvoorstel Wtta bevat een overgangsregeling voor ondernemingen die reeds beschikken over het SNA-keurmerk. Wanneer een onderneming voor 1 juli 2025 toelating heeft aangevraagd voor het verplichte stelsel bij de Toelatende instantie (TI) en de onderneming beschikt op 30 juni 2025 over een geldige SNA-registratie, dan komt de onderneming in aanmerking voor het overgangsrecht.

Kortom: Met een tijdige SNA- registratie kun je instromen in het verplichte stelsel. Het is dus slim om te zorgen dat je vóór 1 juli 2025 in het SNA-register bent ingeschreven. Dit kan jou en je organisatie heel wat werk besparen. Uiteraard kun je voor deze certificering terecht bij TÜV NORD Nederland. Meer hierover lees je op onze pagina over het SNA-keurmerk.

Volledig voorbereiden op de Wtta

Wil je als uitlener direct al volledig voldoen aan het normenkader van de Wtta?
TÜV NORD Nederland ondersteunt je daar graag in. Er zijn vijf zaken die je nu al kunt implementeren:

  • Het SNA-keurmerk, zoals hiervoor vermeld;
  • Het PayOK keurmerk toont aan dat je juiste inlenersbeloning betaalt en dat je getoetst bent voor Cao-bepalingen;
  • Het VCU-certificaat toont aan dat je voldoet aan veiligheid- en gezondheidseisen;
  • Het SNF-keurmerk toont aan dat je voldoet aan eisen voor de huisvesting van arbeidsmigranten;
  • Wanneer je lid bent van ABU of NBBU ben je al getoetst aan de eisen op het gebied van anti-discriminatie.

Heb je vragen over deze keurmerken? Neem gerust contact met ons op.

 

Onderwerpen:

Wetgeving WTTA TUVNORDNederland

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland