TUV-0040-min

In aanloop naar de aankomende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen biedt het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een subsidieregeling aan voor Wkb proefprojecten. Deze STIPP regeling maakt proefprojecten toegankelijker, waardoor aannemers zich beter voor kunnen bereiden op de aankomende wet. 

De subsidieregeling in het kort

Het Stimuleringsprogramma Proefprojecten (STIPP) biedt een tegemoetkoming aan aannemers die een Wkb proefproject doen. Het doel hiervan is om opdrachtgevers, aannemers, kwaliteitsborgers en gemeenten ervaring op te laten doen met het nieuwe werken onder de Wkb. Het uitgangspunt van deze regeling is dat de opdrachtgever geen extra kosten aan een bouwproject kwijt is door er een wkb proefproject mee te draaien. 

De totale subsidie bedraagt maximaal €6.000, waarvan maximaal €5.000 ingezet kan worden voor het inhuren van een kwaliteitsborger, en maximaal €1.000 besteed kan worden aan extra kosten. 

Deze regeling kan aangevraagd worden via de Stichting IBK. De STIPP vervangt de subsidie in het kader van Ambassadeursnetwerken. 

Lees meer over de STIPP regeling

Voorwaarden van de STIPP regeling

Volgens de website van de Stichting IBK moet een project aan een aantal voorwaarden en spelregels voldoen om in aanmerking te komen voor de STIPP regeling. Zo moet een project aan de volgende eisen voldoen:

  • De bouw- of verbouwactiviteit moet vallen binnen gevolgklasse 1
  • De gemeente, de aannemer en de kwaliteitsborger zijn bij het project betrokken (bij voorkeur ook de opdrachtgever)
  • Iedere deelnemer voert de werkzaamheden uit alsof de Wkb al is ingevoerd
  • De kwaliteitsborger moet zijn opgenomen in het landelijke register van kwaliteitsborgers, aangevuld met de kwaliteitsborgers die eerder voor proefprojecten zijn toegelaten.
  • Het project start voor inwerkingtreding van de Wkb en is binnen 3 jaar afgerond

Naast deze regels zijn er een aantal andere eisen waaraan voldaan moet worden, zoals de deelname aan evaluaties. Een overzicht van alle voorwaarden is te vinden in het document Spelregels STIPP

Onze ervaring met Wkb proefprojecten

In de laatste jaren hebben verschillende aannemers Wkb proefprojecten succesvol afgesloten. Daarmee hebben alle betrokken partijen de ervaring opgedaan die nu gestimuleerd wordt met de STIPP regeling. In een eerder blog legden we uit welke types proefprojecten er zijn. 

Uit de ervaring die wij samen met andere aannemers hebben gedaan zijn wijze lessen te leren. We delen dan ook graag onze ervaring in een referentiecase die u kunt gebruiken om zelf meer te leren over Wkb proefprojecten en zelf een project te starten. Lees meer over het proefproject dat we samen met Henselmans Bouw en Ontwikkeling mochten draaien:

Download de referentiecase

Een proefproject starten 

Wilt u samen met ons ervaring op doen voor de Wet kwaliteitsborging in het bouwen? TÜV NORD kan dit met 3 instrumenten te weten Kik Komo, VKB en BKapp. Neem contact met ons op om de eerste stappen te zetten naar de nieuwe Wkb. Ook als u al proefprojecten heeft gedaan met een van deze instrumenten en wellicht een ander instrument wil proberen. 

Neem contact op

Onderwerpen:

KAM-advies Alle onderwerpen bouw inspectie Wkb Bouwkwaliteit

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland