MENU

www.certificering-keuring.nlhubfs1,5 meter inspectie voor kantoren

In deze nieuwe werkelijkheid is het vaak nog lastig een weg te vinden. Wanneer doet u het goed? Dat geldt voor de privésfeer: hoe vier ik mijn verjaardag corona-proof? Maar zeker ook voor uw werkomgeving: hoe kunnen mijn medewerkers verantwoord op kantoor werken? Om deze laatste vraag te beantwoorden is er door de NEN de tijdelijke norm ‘NEN-spec Kantoorwerkplek’ gepubliceerd met ergonomische eisen aan kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19.

Drukte op kantoor neemt toe

Door COVID-19 werken veel mensen sinds half maart thuis en zijn kantoren veelal (deels) gesloten. De behoefte om weer naar kantoor te komen, lijkt echter wel te groeien. Uit een analyse van de NOS  blijkt dat per half april de werkreizen weer begonnen te stijgen en de drukte op de wegen eind mei ook weer duidelijk toe nam.

Maar we horen ook zorgen. Men wil misschien wel naar kantoor en nu het nog rustig is, lijkt dit redelijk veilig te kunnen, maar hoe moet dat als het weer drukker wordt op kantoor. Als werkgever heeft u graag uw mensen op kantoor, maar hoe doet u dit verantwoord, zodat uw collega’s met een gerust hart op kantoor aan de slag kunnen?

De zorgen wegnemen

Nu de maatregelen versoepelen groeit ook de wens om weer op kantoor te gaan werken. Echter, om mensen weer op kantoor te kunnen laten werken, moeten ruimtes anders worden ingericht of ingedeeld. Maar hoe doet u dat? De NEN heeft daarvoor een (tijdelijke) NEN-spec met ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19-maatregelen ontwikkeld

In de bestaande normen en richtlijnen voor werkplekken werd namelijk geen rekening gehouden met (o.a.) de 1,5 meter afstand houden op de kantoorwerkplek. Werkgevers en gebouwbeheerders hebben behoefte aan heldere afspraken en aanbevelingen. De NEN-spec geeft aanbevelingen voor de specifieke situaties van kantoorwerkplekken. Het is opgesteld door een taskforce bestaande uit afgevaardigden van meerdere NEN-normcommissies, marktpartijen en experts, waaronder TÜV Nederland.

Wat houdt deze NEN-spec in?

Uitgangspunt van deze NEN-spec is het reduceren van de besmettingskans door COVID-19, zowel direct door mens-mens contact als indirect door mens-omgevingscontact. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Arbeidsomstandigheden en RI&E;
  • Vloeroppervlakte algemeen;
  • Toegang en doorgang in een kantoorvertrek;
  • Aanbevelingen met betrekking tot gedragsregels.
  • Bewegingsruimte;
  • Scheidingswanden;
  • Vluchtroutes en nooddeuren;
  • Fysische factoren;
  • Voorbeeldberekeningen;
  • Bijzondere ruimtes;

De NEN-spec voor kantoorwerkplekken (pdf) kan door iedereen kosteloos worden gedownload bij het NEN.

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Certificeren veilig werken Covid-19 inspectie 6 feet office

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen