MENU

en-1090.jpg

Wanneer uw organisatie actief is in de fabricage van staal- en aluminiumconstructies of dergelijke producten bewerkt, dan heeft u als KAM-coördinator te maken met de wettelijke eis voor certificering van de norm NEN-EN 1090. Maar naast het voldoen aan de wetgeving levert het in het bezit zijn van een EN 1090 certificaat uw organisatie veel méér op. 

Waarom certificeren voor NEN-EN 1090?

Met onderstaande 4 voordelen van het EN 1090 certificaat levert u als KAM-coördinator een toegevoegde waarde aan de groei van uw organisatie. Had u al aan de laatste drie voordelen gedacht?

 1. Voldoen aan de wettelijke eis

  Allereerst natuurlijk de wettelijke eis, welke waarschijnlijk de grootste drijver voor uw organisatie is om te certificeren voor NEN-EN 1090. Vanaf 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie namelijk voorzien zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090. Een bouwproduct mag niet meer in de handel worden gebracht zonder CE-markering als voor het product een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd.


 2. Een vangnet voor productaansprakelijkheid

  Eén van de vereisten om CE-markering op uw producten te mogen aanbrengen is dat u als fabrikant FPC-gecertificeerd bent. FPC staat voor Fabrication Production Control. In het kader van staal- en aluminiumconstructies is FPC een systematiek — in de vorm van een handboek — voor u om een aanhoudende interne controle toe te passen op het productieproces. Dit met behulp van gedocumenteerde procedures, beleid, systematiek voor kwaliteitsborging, eisen en bepalingen, conform de eisen in de norm.

  Naast het feit dat u aan opdrachtgevers aantoonbaar maakt met het certificaat dat u aan gestelde eisen voor betrouwbaarheid voldoet, de documentatie die de norm eist maakt dat u, ook jaren nadat u een product hebt afgegeven kunt aantonen dat u alles in uw vermogen heeft gedaan (conform wet- en regelgeving en FPC) om het risico op ongevallen tot een minimum te beperken. Het certificaat en de bijbehorende documentatie zijn als het ware uw vangnet voor productaansprakelijkheid.


 3. Continue interne kwaliteitsbeheersing

  EN 1090 is geen kwaliteitsmerk. Maar wanneer u voldoet aan de norm, neemt u wel cruciale kwaliteitsbeheersing-aspecten op in uw dagelijkse werk. Natuurlijk zijn uw lassers goed in hun werk – maar zoals in ieder vak kunnen na verloop van tijd ‘blind spots’ ontstaan. Wanneer u voldoet aan de normeisen implementeert u bepaalde procedures in het dagelijkse werk waarin deze ‘blind spots’ continu tegen het licht worden gehouden.

 4. Elimineer technische discussies met afnemers/toeleveranciers/fabrikanten

  In de norm zijn alle belangrijke technische en wettelijke eisen afgevangen. Heeft u het certificaat in uw bezit, dan elimineert u technische discussies met uw afnemers, toeleveranciers en fabrikanten. In slechts een paar woorden maakt u duidelijk dat u aan alle belangrijke technische en wettelijke aspecten heeft gedacht. Dit helpt u in de onderhandelingsfase het traject te versnellen en helpt u bij het sneller komen tot een overeenkomst op basis van vertrouwen.

Hoe gaat u uw bedrijf positioneren in de markt?

Het is niet vreemd dat de wet – welke vereist dat onderdelen van dragende staalconstructies voorzien moeten zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090 certificering – de drijver is om het certificaat te behalen. 

Toch doet u uzelf en uw organisatie een groot plezier om het certificaat ook eens vanuit bovengenoemde commerciële oogpunten te bekijken. Wilt u morgen starten met die commerciële voorsprong? Download dan het stappenplan: NEN-EN 1090-1 certificeren in 7 stappen en krijg grip op alle aspecten in de route naar certificering. Onze EN 1090 specialisten geven in dit praktische document een uitgebreide uitleg en afbakening van de onderwerpen waar u mee te maken krijgt.

 

New Call-to-action

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Normkennis Certificeren

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen