IMG_0127

Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen definitief per 1-1-2024 in werking treedt, is het een goed moment om naar succesvolle proefprojecten te kijken. Zo draaide ontwerpend bouwer Heembouw in samenwerking met TÜV NORD en Gemeente Amersfoort een Wkb proefproject in de Amersfoortse wijk Vathorst, waar een nieuw bedrijfsverzamelgebouw ontwikkeld werd.
Dit bijzondere proefproject is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de drie instanties die het meest betrokken zijn bij de Wkb: de aannemer, de gemeente en de kwaliteitsborger. Uniek aan dit proefproject is dat dit project casco opgeleverd werd. De uitdaging van deze casco oplevering gaf alle drie de instanties extra Wkb-lessen voor de toekomstige wet. We nemen u mee door dit bijzondere project en wat wij ervan geleerd hebben.

Waarom een proefproject?

Door middel van een project in Amersfoort wilde Heembouw oefenen met de Wkb. Hierbij was de specifieke vraag: “kunnen jullie ons werk beoordelen?”. Met behulp van een kritische blik wilde Heembouw, verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van dit project, zichzelf klaarstomen voor de aankomende Wkb.

Voornamelijk het integrale aspect, in combinatie met de casco oplevering maakte dit specifieke project interessant als Wkb proefproject. De afwisselende vragen die vanuit alle instanties naar voren kwamen, leveren namelijk goede lessen op die we mee nemen naar de nieuwe manier van bouwen en ontwikkelen.

De uitdaging van casco bouwen binnen de Wkb

In tegenstelling tot eerdere proefprojecten die TÜV NORD als kwaliteitsborger heeft gedraaid, ging het bij dit project om een casco oplevering van een bedrijfsverzamelgebouw. Bij oplevering was nog onbekend welke bedrijven de panden zal gaan benutten, waardoor specifieke wensen van de gebruikers niet bekend zijn.

Een casco opgeleverd project voldoet nog niet aan het de eisen van het Bouwbesluit, waardoor een volledig certificaat (Verklaring) van bouwkwaliteit niet afgegeven kan worden. Niet alle installaties zijn aanwezig om te controleren, en toiletten zijn ook niet gemaakt, om maar een voorbeeld te geven. Toch zullen dit soort projecten ook onder de Wkb gaan vallen. Dat geeft een lastige realiteit waar oplossingen voor gevonden moeten worden.

Integraal werken: samenwerking tussen aannemer, gemeente en kwaliteitsborger

Tijdens dit bouwproject leerden zowel Heembouw, de gemeente en wij als kwaliteitsborger wat onze nieuwe rollen binnen de Wkb precies zullen inhouden. Dat leverde vanzelfsprekend kritische vragen op van en vóór alle partijen. Juist die kritische vragen en het bijbehorende scepticisme zijn goede redenen om een integraal proefproject te starten. Zo leer je namelijk het beste wat je kan verwachten en om samen te werken zoals onder de nieuwe Wkb verwacht wordt.

Nieuwe vragen

Een proefproject biedt een kans voor alle betrokken organisaties om kennis en kunde van de Wkb te ontwikkelen. De nieuwe situatie levert immers nieuwe vraagstukken op. En proefprojecten brengen deze vragen naar boven.

Zo kwam door dit proefproject aan het licht dat de situatie met casco oplevering van bouwprojecten lastig is. Een casco opgeleverd gebouw voldoet immers niet aan het Bouwbesluit en kan dus niet compleet gecertificeerd worden. Door te oefenen met proefprojecten, leren wij als kwaliteitsborger, net zoals de andere partijen hoe met dergelijke vraagstukken omgegaan moet worden.

Met betrekking tot casco opleveren hebben we geen eenduidig antwoord, maar wel een geleerde les: alleen door het te doen leren we hoe het moet.

Zelf aan de slag?

Wilt u zelf aan de slag met een Wkb proefproject om u goed voor te bereiden op de aankomende Wkb? Download gratis de whitepaper over de leermomenten uit proefprojecten die wij eerder hebben gedraaid in samenwerking met verschillende aannemers. 

Download de whitepaper

New Call-to-action

 

Onderwerpen:

KAM-advies Alle onderwerpen bouw inspectie Wkb Bouwkwaliteit

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland