SNA

Om een SNA-keurmerk te verkrijgen dienen uitzendondernemingen, aannemers van werk, payroll ordernemingen en detacheerders periodiek geïnspecteerd te worden door een geaccrediteerde inspectie instelling, zoals TÜV NORD. Wanneer onze inspecteurs deze inspecties uitvoeren, stuiten ze vaak op dezelfde valkuilen. We hebben ze voor u op een rij gezet.

Vereisten vanuit Stichting Normering Arbeid

Tijdens de inspecties wordt gecontroleerd op de wettelijke verplichtingen uit arbeid, zoals:

  • Identificatie van de onderneming
  • Aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
  • Naleving Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag
  • Identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
  • Voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes door in- en doorlenen of uitbesteden van werk

Naast deze wettelijke verplichtingen heeft de Stichting Normering Arbeid ook zelf aanvullende eisen. Onze inspecteurs zien dat vooral daar onduidelijkheid over bestaat. Welke eisen zijn dat?

G-rekening

SNA verwacht dat bij de betaling van facturen afgedragen wordt op de G-rekening van de onderaannemer. De G-rekening is een geblokkeerde rekening die een inlener of onderaannemer kan openen om het risico van aansprakelijkheid te beperken. De inlener of aannemer stort op deze G-rekening een percentage van het factuurbedrag voor de loonheffingen die de uitlener of onderaannemer in verband met het uitlenen van personeel of het aannemen van werk moet afdragen.

Vaak zijn ondernemingen niet op de hoogte dat wanneer men in het bezit is van een SNA-keurmerk dat het percentage van afdracht 25% is. Indien de onderneming niet SNA gecertificeerd is, is dit 55% van de factuur incl. btw of 40% btw verlegd. Vanwege het vervallen van de verplichting met een SNA-keurmerk heeft een onderneming meer besteedbaar inkomen.

Op de hoogte zijn welke mensen worden ingezet

Een onderneming moet aantoonbaar op de hoogte zijn van de identiteit van de mensen die worden ingezet op projecten. Ook wanneer ze van buiten de EU afkomstig zijn. Voorheen werd heel makkelijk een kopie van een identiteitskaart doorgestuurd. Met de komst van de privacywet AVG in mei 2018 werd er een tijd lang niks meer doorgestuurd. Maar daardoor was een onderneming ook niet meer op de hoogte wie er werkten. Vanuit SNA wordt verwacht dat er enige registratie plaatsvindt met naam, ID gegevens (documentnummer identiteitskaart of paspoort of verblijfgegevens) en datum tot wanneer het identiteitsdocument geldig is. De procedure hiervoor mag een organisatie zelf bepalen, maar dit moet natuurlijk wel conform de eisen van de AVG plaatsvinden.

Personeel van derden

Als er personeel van derden wordt ingeleend, moet de inlener controleren of de uitlener correct geregistreerd staat bij de KVK inzake de wet Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Een voorbeeld: Iemand is eigenaar van bedrijf X en laat een schilder komen. De schilder staat in dit geval niet onder leiding en toezicht van bedrijf X. Maar heeft de persoon een schildersbedrijf en leent die persoon via een uitzendbureau de schilder uit, dan moet het uitzendbureau wel correct geregistreerd zijn conform Waadi.

Modelovereenkomst ZZP’ers

In februari 2019 ging het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in. Met deze wet verdween de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en dat betekende dat opdrachtgevers van tevoren geen duidelijkheid meer konden krijgen over of ze met een ondernemer zaken doen of niet. Om toch vooraf zeker te weten dat er geen loonheffingen betaald hoeven te worden, kan er gewerkt worden met modelovereenkomsten die vooraf door de Belastingdienst worden getoetst. De SNA inspecteur controleert daarom of bij ZZP’ers die een overeenkomst tot opdracht hebben gesloten, de overeenkomst door de belastingdienst positief is beoordeeld.


Hoe wordt een SNA inspectie beleefd?

Benieuwd hoe een ander zich voorbereid op de SNA-inspecties en of ze tegen bepaalde uitdagingen als deze valkuilen aanliepen? Lees dan de referentiecase die wij optekenden met Quoratio Groep. Ze worden inmiddels al jaren geïnspecteerd voor het SNA-keurmerk en zien de inspecties als sparringsmomenten om de lessen mee te nemen in hun eigen proces.

Download hier de referentiecase.

New Call-to-action

 

Onderwerpen:

Kennis van KAM Alle onderwerpen Certificeren SNA inspectie

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland