Koninklijke Metaalunie

Onlangs heeft de nieuwe Europese machineverordening haar opwachting gemaakt in het Europees Publicatieblad. We zijn verheugd om u uit te nodigen voor een van de drie regionale informatiesessies betreffende de gloednieuwe Machineverordening (EU) 2023/1030. Deze evenementen worden georganiseerd door de Taskforce Communicatie Machineverordening, waar onze organisatie actief deel van uitmaakt.

Tijdens deze interactieve bijeenkomst willen we u graag inlichten over de grondbeginselen en de structuur van de Machineverordening, terwijl we tevens de verschillen tussen de voorgaande Machinerichtlijn en de nieuwe Machineverordening belichten. Daarnaast bieden we inzicht in de stappen die gedurende de overgangsperiode tot eind 2026 ondernomen moeten worden. Het is van groot belang dat u op de hoogte wordt gebracht van de wijzigingen en kansen die zich voordoen, en dat u zich goed voorbereidt op het toepassen van de nieuwe Machineverordening.

We hebben drie parallelle bijeenkomsten gepland met als doel zoveel mogelijk vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven de gelegenheid te bieden om deel te nemen. Deze uitnodiging is gericht aan leden van FME, Koninklijke Metaalunie, en Koninklijke RAI Vereniging. Ongeacht uw lidmaatschap bent u van harte welkom om deel te nemen aan een van deze drie bijeenkomsten. Bovendien sluiten we de middagsessie af met een informele borrel. Deelname is kosteloos, en we ontvangen graag uw aanmelding uiterlijk één week voor de geplande bijeenkomst. We raden u echter aan om vroegtijdig in te schrijven, aangezien het aantal beschikbare plaatsen per locatie beperkt is en geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

De drie bijeenkomsten worden georganiseerd op de volgende data en locaties:

Programma

 • 13.00 uur / Ontvangst
 • 13.15 uur / Inleiding, algemene boodschap vanuit ministerie SZW / Arbeidsinspectie
 • 13.35 uur / Toelichting op de Machineverordening
 • 14.30 uur / Digitale informatie machines en regelgeving
 • 15.00 uur / Pauze
 • 15.20 uur / AI en Machineverordening, focus op stand van zaken wetgevingstraject
 • 15.45 uur / Ingrijpende wijzigingen
 • 16.25 uur / Standaardisatie, NEN
 • 16.50 uur / Toelichting op website Taskforce Machineverordening
 • 17.05 uur / Samenvatting
 • 17.15 uur / Einde bijeenkomst
 • 17.15 uur / Borrel
 • 17.30 uur / Afsluiting

Meld u nu direct aan! U ontvangt een registratiebevestiging per e-mail. Op basis van de beschikbare ruimte op de locatie, ontvangt u later een definitieve bevestiging.

Onderwerpen:

mail icons 2

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland