Tekenmoment FERM en TUV
Rotterdam, 2 december 2021
| Vandaag is in het World Port Center in Rotterdam een overeenkomst getekend tussen TÜV NORD Nederland en FERM met als doel verdere samenwerking rondom het vergroten van de cyberweerbaarheid van de Rotterdamse Haven.

“TÜV NORD Nederland is als partner aan meerdere sectororganisaties verbonden, waaronder het CWB (Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport), het CCM (Cybersecurity voor de Maakindustrie) en het ECCW (Expertise Centrum Cyberweerbaarheid). Vanuit dit soort samenwerkingen willen we de aangesloten achterban tools bieden om hun cyberweerbaarheid aan te tonen,” aldus Vincent Schijven, Innovatie manager bij TÜV NORD Nederland.

“Met het CWB hebben we een maturity schema ontwikkeld dat stappen richting ISO 27001 definieert, en daarmee een perspectief voor kleinere bedrijven om de eerste stappen te zetten. Er wordt al in inkoopcontracten door OEMers aan gerefereerd om op deze manier in de eigen supply chain de veiligheid buiten de deur af te dwingen. Daarnaast geeft het bedrijven die aan meerdere OEMers leveren de mogelijkheid om aan te tonen waar ze in de maturity zitten. Vanuit de samenwerking die we vandaag ondertekend hebben kunnen we dat model nu ook naar de havensector gaan vertalen door Cybersecurity binnen OT (Operationele Technologie) verder toetsbaar te maken. TÜV NORD is niet alleen binnen de IT maar ook binnen de OT een leidende certificerende instelling en een samenwerking met dé sectororganisatie in de Rotterdamse haven is dan van strategisch belang.”

Certificering voor cyberweerbaarheid

“Bij FERM zijn we doorlopend bezig om de dienstverlening voor onze participanten aan te scherpen en te verbeteren,” zegt Evelien Bras, directeur FERM. “Onze participanten zijn zelf in de lead. Als gevolg van een advies wat de participanten verenigd in de Raad van Advies afgelopen jaar hebben gegeven is er nu deze samenwerking gezocht met TÜV NORD.”

“We onderzoeken hierbij in eerste instantie de mogelijkheden van een self-assessment met als mogelijk vervolg een certificering. Zodoende wordt het aantoonbaar maken van een bepaald niveau van cyberweerbaarheid mogelijk. Niet alleen voor de participanten zelf, maar ook voor onze partners. Denk hierbij vooral aan het Havenbedrijf Rotterdam, de Douane en DCMR. Deze stap is ook een strategische zet in de aanloop naar de aankomende NIS-2 directive. Europese regelgeving waarin bedrijven naar alle waarschijnlijkheid een verantwoordelijkheid krijgen voor het toetsen van hun toeleverketen. TÜV is hierin een ervaringsdeskundige en zit ook via haar Duitse tak in Europa aan tafel. Zo bereiden we de bij ons aangesloten bedrijven voor op implementatie met informatie uit eerste hand.”

Heeft u vragen?

Wilt u weten wat u kunt doen om cyberweerbaarheid van uw organisatie en van de gehele keten te verhogen? Kijk op www.tuv.nl/nl/themas/cybersecurity of neem contact met ons op!

FERM Rotterdam TÜV NORD Nederland

Evelien Bras

evelien.bras@ferm-rotterdam.nl
(+31) 6 38 829 965 

Vincent Schijven

v.schijven@tuv-nord.com
(+31) 6 41 110 190

 

Onderwerpen:

Kennis van KAM Certificeren informatiebeveiliging cybersecurity Cyberweerbaarheid

34c3bc73ac04ba53b6d789faa7e966c9d6a48273-fp-3-4-0-0

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland