Wkb proefproject

Vooralsnog staat de ingangsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 juli 2023. Er worden al volop pilots gedraaid middels proefprojecten. Daarom nemen we je graag mee in hoe dit proces door alle partijen wordt ervaren. Van bouwer en gemeente tot aan de Kwaliteitsborger zelf. Want welke rol ga jij straks spelen in het geheel?

Wkb proefprojecten

Voordat de wet definitief ingaat, helpen wij opdrachtgevers door gezamenlijk proefprojecten uit te voeren. De reden om een proefproject te starten is vaak het eigen maken van de nieuwe Wkb werkwijze. Zo stelt Michiel van Summeren, Commercieel directeur van Cornelissen aannemingsbedrijf: ‘‘Door middel van een proefproject wilden we leren hoe we een Wkb project moeten aanpakken en organiseren. Zowel in de voorbereiding op kantoor als met de jongens op de werkvloer.’’

Hoe wordt het Wkb proefproject ervaren?

De toetsing in het Wkb proces start al lang en breed voordat de eerste steen gelegd wordt. Het bouwplan wordt door de planbeoordelaar van de Kwaliteitsborger getoetst aan het Bouwbesluit. Daarbij wordt er geschakeld met de opdrachtgever, architect, bouwkundig adviseurs en eventueel bevoegd gezag/gemeente.

Onze planbeoordelaar vertelt: ‘‘Ik toets de bouwplannen risico gestuurd. Dat is een andere aanpak dan voorheen bij de gemeente, waar deze rol alleen betrokken was in de vergunningsfase. Als planbeoordelaar Wkb ben ik bij heel de bouwfase betrokken en zie dus ook de bewijslasten die een aannemer aanlevert. Daarin zie je terug dat er echt wat met je adviezen wordt gedaan; door de risico’s die ik heb aangegeven, opgelost te zien worden in de praktijk.’’ Voor de gemeente betekent dit een andere focus. Michiel Guelen, voormalig medewerker Handhaving bij de gemeente Landerd: ‘‘Een gemeente richt zich meer op de omgeving in plaats van op de bouw zelf.’’

Er wordt echt wat met je adviezen gedaan. De risico’s die ik heb aangegeven, zie ik opgelost worden in de praktijk.

Vervolgens wordt het conform het borgingsplan op diverse momenten in het bouwproces getoetst en levert de bouwer bewijsmateriaal aan. Dat is wel nog even opletten. Jochem Hoogland, projectleider Henselmans Bouw en Ontwikkeling: "Bijvoorbeeld een aansluiting in de badkamer. Dat lijkt logisch en dan vergeet je snel een foto te maken van de ontwikkeling. Als je dat later alsnog aan moet leveren dan is het alweer weggewerkt."

Gelukkig blijkt vaak dat als de werkwijze eenmaal onder de knie is, het allemaal logisch wordt. Het voorkomt extra opleverpunten aan de achterkant, omdat de kwaliteit gedurende het hele proces wordt getoetst.

De Technisch Inspecteur Bouw (ook wel toezichthouder bouw) van de Kwaliteitsborger is degene die de bouwplaats inspecties uitvoert. Daarmee is deze persoon het eerste aanspreekpunt voor de bouwer. Onze Inspecteur Michiel Guelen, voorheen dus werkzaam bij de gemeente, haalt veel plezier uit zijn nieuwe rol: ‘‘Het delen van mijn eerder opgedane kennis en kunde met de uitvoerder op de bouwplaats en de bouwer zo te begeleiden bij het kwaliteitsborgingsproces, is iets wat ik erg leuk vind om te doen. Ik bespreek met de aannemer waar ze foto’s van moeten maken en wat er vastgelegd moet worden, et cetera. Daarvoor kunnen de aannemer en uitvoerder altijd bij mij terecht.’’

Het delen van mijn eerder opgedane kennis en kunde met de uitvoerder op de bouwplaats, is iets wat ik erg leuk vind om te doen.

De Inspecteur wordt bijgestaan door de Coördinator Bouwkwaliteit van de Kwaliteitsborger. Deze persoon is verantwoordelijk voor het adequaat, deskundig en onpartijdig uitvoeren van bouwprojecten voor de opdrachtgevers. Waarbij hij/zij ook het projectteam van planbeoordelaars en inspecteurs/toezichthouders functioneel aanstuurt, zodat de toetsing aan het Bouwbesluit/BBL volgens planning verloopt. Onze coördinator Harold Verkuijlen is dus een belangrijke spil in het hele Wkb bouwproces. ‘‘Als coördinator ben je betrokken bij alle processen en heb je een helicopterview over het hele bouwplan. Van het eerste contact met de aannemer tot en met de oplevering en eindevaluatie heb ik met verschillende partijen te maken; van werkvoorbereider, uitvoerder tot directeur. Dat maakt mijn werk het afwisselend, uitdagend en leuk.’’

Als coördinator ben je betrokken bij alle processen en heb je een helicopterview over het hele bouwplan.

De samenwerking tussen bouwer en Kwaliteitsborger

Tijdens een Wkb proces trekken bouwer en Kwaliteitsborger intensief met elkaar op. Met als uiteindelijk gewenste resultaat dat de Coördinator Bouwkwaliteit van de Kwaliteitsborger een Verklaring Bouwbesluit kan vaststellen. Bob Negenman, Directeur Bouw bij Henselmans Bouw en Ontwikkeling zegt over die samenwerking: “Knelpunten tijdens ons proefproject waren prettig bespreekbaar, waarbij we vooral veel van elkaar konden leren. ‘’

De bouwplaats bezoeken worden tijdens een traject aangekondigd in overleg met Coördinator Bouwkwaliteit van TÜV NORD. Daarnaast is er gedurende een traject wekelijks contact om elkaar goed op de hoogte te houden en te verzekeren dat alles goed verloopt. "Die intensieve samenwerking is fijn, vooral in dit geval, omdat we voor het eerst een project samen deden. We hielpen elkaar of gaven tips," vertelt Jochem Hoogland, projectleider Henselmans Bouw en Ontwikkeling.

‘‘Door intensief contact met Kwaliteitsborger TÜV NORD kregen we handvatten om alles goed uit te rollen’’, geeft ook Chiel van Hout van Cornelissen aannemingsbedrijf aan. ‘‘Wat ons aansprak is de uitgesproken visie van TÜV NORD om een project gezamenlijk aan te vliegen’’, vult Michiel van Summeren, commercieel directeur Cornelissen aannemingsbedrijf aan.

Daarbij wordt niet vergeten wat kwaliteitsborging vooral ook op kan gaan leveren. Michiel Guelen, voormalig medewerker Handhaving bij de gemeente Landerd: ‘‘Bij een projectleider of voorman kan ook bouwblindheid ontstaan. Wat is er dan fijner dan dat iemand je meeneemt - niet controleert dus, maar echt meeneemt - als er iets fout dreigt te gaan. Daar leren we van met elkaar. Een Kwaliteitsborger kijkt met een onafhankelijke en deskundige blik naar wat er gebeurt.’’

Inzicht in de beleving van de bouwer

Wil je weten hoe een bouwer tegen het Wkb proces aankijkt en wat zijn visie is op het geheel? Lees dan onze referentiecase van Henselmans Bouw en Ontwikkeling en hoor onder andere wat zij hebben geleerd van het Wkb proefproject.

Download de referentiecase

Referentiecase Wkb proefproject

Onderwerpen:

KAM-advies Alle onderwerpen bouw inspectie Wkb Bouwkwaliteit

34c3bc73ac04ba53b6d789faa7e966c9d6a48273-fp-3-4-0-0

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland