Stappenplan ISO 27001: Succesvol certificeren in 7 stappen

Een stappenplan vol praktische tips, kennis en handvatten van experts die u gaan helpen uw bedrijfsinformatie te beschermen

[Mockup] Stappenplan ISO 27001

Krijg grip op uw gevoelige informatie en hoe deze te beschermen

Informatie is niet alleen digitaal te vinden, maar ook op papier. De mens speelt een belangrijke rol om de informatie te beschermen. Hoe krijgt u hier grip op zodat gegevens niet op straat komen te liggen?

Onze lead-auditoren delen de kennis om een managementsysteem op te zetten waarmee u grip krijgt op het beveiligen van bedrijfsinformatie. Zodat u de gevolgen van data verlies voorkomt.

 

Door dit stappenplan gaat u:

  • Informatiebeveiligingsrisico's direct signaleren, effectief aanpakken en behandelen 
  • Een goed werkend managementsysteem voor informatiebeveiliging op touw zetten
  • De richtlijnen uit de ISO 27001 norm vertalen naar uw eigen situatie en organisatie, zodat u aan de eisen voldoen
  • Beter en slimmer te werk dankzij de professionele kennis van experts
  • Uw rol als security officer of KAM functionaris op de kaart zetten binnen de organisatie

... en meer. Download het Stappenplan.

Download het Stappenplan ISO 27001

Hoe helpt het ISO 27001 stappenplan u bij een succesvolle certificering?

U krijgt grip op technische, maar óók op menselijke risico's

Hoe krijgt u grip op de informatie die zich overal binnen de organisatie bevindt? Met name mensen spelen een belangrijke rol. Door niet alleen te kijken naar de technische aspecten maar vooral ook naar de factor mens, kunt u veel risico's voorkomen. Dit stappenplan helpt u hierbij.  

U maakt benodigde middelen inzichtelijk

Door op voorhand grip te krijgen op de stappen die nodig zijn om tot certificering te komen, maakt u een betere inschatting welke middelen hiervoor nodig zijn. Zodat u binnen tijd en budget blijft. 

U wordt gezien als expert 

U bent de aangewezen persoon om de informatiebeveiliging te organiseren. Hier komt veel bij kijken, waaronder de nodige kennis. Dit stappenplan geeft u de kennis die u nodig heeft om als expert te acteren binnen uw organisatie. 

“Het goed inrichten van informatiebeveiliging is geen eenvoudige opgave, omdat veiligheid nooit gegarandeerd is. Het stappenplan ISO 27001 helpt u de informatiebeveiliging zó te organiseren, dat u grip krijgt op de risico's en hoe deze te beperken"

Koen Gruitrooij – Inhoudsdeskundige ISO 27001 bij TÜV Nederland & co-auteur van het ISO 27001 Stappenplan 

Download het Stappenplan ISO 27001: