MENU

ISO_9001_wijzigingen.jpg
Is uw organisatie al overgestapt op de nieuwe ISO 9001:2015 norm? U hebt nog tot 15 september de tijd om de overstap definitief te maken. Maar hoe creëert u overzicht over de gewijzigde normeisen? En hoe krijgt u grip op de betekenis van deze wijzigingen? Om u op weg te helpen zoomen we in dit blog in op de ISO 9001:2015 wijzigingen, zodat u nog vóór 15 september kunt overstappen.

Voorkom dat uw certificaat vervalt:

Voordat we de wijzigingen induiken, willen we u erop attent maken dat alle certificaten vanaf 15 september 2018 definitief vervallen. Wij helpen u graag om de overstap soepel te maken. Wist u dat wanneer u een vooronderzoek vóór 15 september 2018 laat uitvoeren door ons, wij ná die datum bij u nog een audit kunnen uitvoeren als her-certificatie? Wacht niet te lang; neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies. 


De 10 belangrijkste ISO 9001 wijzigingen: Wat is er veranderd? 

Eerder organiseerde we al een kennissessie omtrent de overgang op de nieuwe ISO 9001 normversie. U vindt de belangrijkste inzichten uit dit event in ons blog Kennissessie ISO 9001. Om echter grip te krijgen op de gewijzigde normen én wat dit betekent voor uw organisatie, is het zaak de eisen te doorgronden. We geven u daarom per gewijzigde normparagraaf een korte toelichting op wat er veranderd is ten opzichte van de oude versie van de norm. Wilt u weten hoe een auditor doorgaans een audit doorloopt? Download dan de ISO 9001:2015 Handleiding

 1. Inzicht in de organisatie en haar context
  paragraaf 4.1 

Dat u rekening moet houden met wat er rondom uw organisatie gebeurd, is niets nieuws. Wat wel nieuw is, is dat dit in de nieuwe normversie expliciet is gemaakt. Dit betekent dat inzicht in uw organisatie en haar context onderdeel is geworden van de eisen waarop wordt beoordeeld.

Zie geen belangrijke zaken over het hoofd - Download de ISO 9001:2015 Handleiding

 1. Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden
  paragraaf 4.2

Iedere organisatie heeft te maken met bedrijven en personen die invloed hebben (of kunnen hebben) op het succes van het bedrijf. Het is dan ook eigenlijk niet meer dan logisch dat een organisatie nadenkt over de partijen (belanghebbenden) die van strategisch belang zijn voor het succes. Waarschijnlijk heeft u hier al over nagedacht en is dit voor uw organisatie niet nieuw.

Wat wel nieuw is, is dat hiervoor nu expliciet eisen zijn beschreven in de norm. Dit betekent dat de norm u hier ook op beoordeelt. U moet gaan bepalen welke partijen relevant zijn voor de systematiek van de organisatie. Oftewel, welke partijen hebben invloed - of kunnen invloed hebben - op het constant leveren van goede producten of diensten? 

 1. Leiderschap en betrokkenheid
  paragraaf 5.1 

De rol van directievertegenwoordiger is verdwenen. De vorige ISO 9001 norm eiste dat de directie een vertegenwoordiger (uit eigen kring) aanwees. Deze vertegenwoordiger moest belast zijn met het bewaken van de doeltreffendheid van de systematiek van de organisatie. Daarvoor in de plaats is het aspect ‘leiderschap’ sterker aanwezig in de nieuwe norm.

 1. Acties om risico’s en kansen op te pakken
  paragraaf 6.1 

Een belangrijke verandering is dat deze normparagraaf is verplaatst van de sluitpost naar een prominente plek: voor in de norm. Deze plaats maakt veel duidelijker waar de normeis voor bedoelt is. Het op voorhand nadenken over risico’s bij de inrichting van uw bedrijfsproces.

Verder kent de norm een accentverschuiving. De nadruk is meer komen te liggen op het omgaan met onzekerheden en daar op voorbereid zijn. Wie echter naar de oude norm kijkt, komt eisen tegen die sterke verwantschap hebben met het risico gebaseerd denken. Preventieve maatregelen blijken in de praktijk vooral op basis van risicoanalyses te worden ingevoerd. Maar ook de metingen aan producten (eindcontrole) is gebaseerd op de onzekerheid of alles verloopt zoals verwacht. Kort samengevat, in de nieuwe norm is het omgaan met onzekerheden meer expliciet gemaakt.

 1. Kennis binnen de organisatie
  paragraaf 7.1.6

Wat er is veranderd ten opzichte van de oude norm, is dat het onderwerp ‘kennis’ niet alleen als onderdeel van de competenties van medewerkers wordt gezien. De nieuwe norm ziet kennis als middel dat de organisatie kan inzetten. Kort gezegd, niet alleen een persoon maar ook een organisatie kan kennis hebben.

U wilt uw organisatie uiteraard zo goed mogelijk voorbereiden op het moment van de waarheid - de transitie-audit. Maar hoe weet u of u hier écht klaar voor bent? In de ISO 900: 2015 Handleiding geven onze specialisten praktische voorbeelden en delen zij de valkuilen welke u dient te omzeilen.

 1. Communicatie
  paragraaf 7.4 

Wanneer u de oude norm paragraaf 5.5.3 erbij pakt, leest u dat u moet zorgen voor interne communicatie. In de nieuwe norm is dit onderdeel geworden van de ondersteuning van de operationele processen. Daarnaast is de normeis uitgebreid; niet alleen interne, maar ook externe communicatie is van belang. De externe uitwisseling van informatie heeft betrekking op de communicatie met relevante belanghebbenden.

 1. Gedocumenteerde informatie
  paragraaf 7.5 

In de oude norm was er sprake van documentatie en registraties. Voor het beheer van documentatie was een specifieke gedocumenteerde procedure vereist. Hetzelfde gold voor de registraties. De eis voor gedocumenteerde procedures is komen te vervallen. Dit geldt ook voor alle andere normeisen waar sprake was van een gedocumenteerde procedure.

 1. Inkopen
  paragraaf 8.4

In de nieuwe norm wordt, naast producten, nadrukkelijker gesproken over extern geleverde processen en diensten. Wanneer u een dienst inkoopt, oftewel werkzaamheden uitbesteedt, valt het beheersen van deze uitbesteding ook onder uw verantwoordelijkheid. We spreken in deze paragraaf over leveranciers van producten, processen of diensten die bedoelt zijn om onderdeel te worden van uw product of dienst.

 1. Vrijgave van producten en diensten
  paragraaf 8.6

In de vorige norm stond de paragraaf ‘meting en monitoring van producten’ in het hoofdstuk ‘Meten, monitoren, analyseren en verbeteren’. In de nieuwe norm heeft deze eis een andere titel gekregen en is de paragraaf verplaatst naar de operationele processen.

 1. Analyse en evaluatie
  paragraaf 9.1.3 

In de vorige norm heette de paragraaf ‘analyse van gegevens’. In de nieuwe norm is daar de term ‘evaluatie’ aan toegevoegd. Dit betekent kort gezegd dat u in het vervolg de conclusie of waarde aan de resultaten van de analyse dient te verbinden.


Kijk door de bril van de auditor: download de ISO 9001 Handleiding 

Naast het krijgen van inzicht in de wijzigingen uit de norm, dient u deze vervolgens te implementeren in uw eigen organisatie. En iedere organisatie is anders. Daarom valt het niet mee om op voorhand in te schatten wat de impact van de wijzigingen zullen zijn. Het kan u echter wel enorm helpen door de bril van een auditor een audit te doorlopen. In de ISO 9001:2015 Handleiding vertellen onze specialisten u hoe zij de wijzigingen lezen en geven zij u richting in het ingewikkeld ogende normen landschap. 


Download hier uw Handleiding. 

 ISO 9001 Handleiding

Onderwerpen:

Alle onderwerpen Certificeren ISO 9001 Kennis van KAM

Auteur

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen