valkuilen wkb

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, stelt het spreekwoord. En dat geldt zeker ook voor het Wkb proces. Als Kwaliteitsborger zitten we er helemaal middenin, maar u waarschijnlijk nog niet. Daarom waarschuwen we u graag alvast voor een aantal zaken waarbij wij zien dat het mis kan gaan.

Deze blog in anderhalve minuut:

 

1. Kleine aannemers moeten zich

ook het Wkb proces eigen gaan maken

Proefprojecten vinden nu met name plaats met grote en ervaren aannemers. Deze aannemers hebben vaak al een intern kwaliteitssysteem en willen dat integreren in het Wkb proces. Maar ook de ZZP’ers en kleine aannemers moeten zich voorbereiden op de Wkb. Zij moeten het vaak niet hebben van interne processen, maar van hun eigen vakmanschap. Ook zij moeten straks aantoonbaar voldoen aan het Bouwbesluit en invulling geven aan het borgingsplan. Dus ook zij moeten zich gaan voorbereiden.

2. Constructieberekeningen

We zien in de praktijk dat aannemers niet gewend zijn om tekeningen en berekeningen zo gedetailleerd aan te leveren als gevraagd wordt in het Wkb proces. Voorheen werd bij de ene gemeente strenger getoetst en toezicht gehouden dan bij de ander. Bij grotere gemeenten was vaak de specialistische kennis wel aanwezig en werd om gedetailleerdere tekeningen gevraagd, echter bij de meeste gemeenten was dit niet zo. Een Kwaliteitsborger moet een 100% toets doen om risico’s bloot te leggen en te borgen. Dus dan wordt daadwerkelijk alles opgevraagd. Dit betekent dat een aannemer en constructeur wellicht meer moeten berekenen en aanleveren dan voorheen.

3. Houd u te allen tijde aan het Bouwbesluit

Een Kwaliteitsborger zit veel meer op de regels. Omdat er aantoonbaar bewijs geleverd moet worden in het dossier bevoegd gezag wat de Kwaliteitsborger opstelt. Hoe zit dit met kleine afwijkingen, hoe formeel moet een Kwaliteitsborger zijn?

Een voorbeeld: een toilet moet minimaal 90x120 cm zijn. Het kan zijn dat een architect bij het ontwerp niet voldoende rekening heeft gehouden met de dikte van de tegels. Dus wanneer er getegeld wordt, kan het toilet net wat kleiner uitvallen dan die minimale 90x120cm. Daarmee voldoet het toilet niet aan de afmetingen uit het Bouwbesluit. Maar is dat in dit geval heel erg? Zo ook de plafondhoogte. Deze moet minimaal 260 cm zijn. Als er te dik stucwerk op gespoten wordt, komt de hoogte wellicht net wat minder hoog uit. Voorheen werden dit soort praktijken nog wel door de vingers gezien. Met de Wkb kan dat eigenlijk niet meer. Een Kwaliteitsborger moet strenger kijken dan een toezichthouder vanuit de gemeente. Want hoe kan een Kwaliteitsborger aangeven dat iets voldoet, als het feitelijk niet voldoet aan het Bouwbesluit?

4. Lever tijdig bewijslast aan

Omdat het te bouwen bouwwerk aantoonbaar moet voldoen aan het Bouwbesluit, moet er een verplicht ‘dossier bevoegd gezag’ opgesteld worden gedurende het bouwproces. Dit dossier wordt opgemaakt door de Kwaliteitsborger, maar moet ingevuld worden met documenten en foto’s van de bouwer. Bij bouwbedrijven komt hierdoor de noodzaak om goed te documenteren en daarmee bewijslast aan te leveren. Noodzaak is dat deze bewijslast steeds tijdig aangeleverd wordt.

Als een uitvoerder vergeet foto’s te maken van de isolatie omdat het buitenspouwblad al is gemetseld, dan kan een Kwaliteitsborger eisen dat het metselwerk (gedeeltelijk) verwijderd moet worden. Zorg dus voordat iets niet meer zichtbaar is, dat aantoonbaar is dat iets voldoet. Anders zal er onnodig stagnatie veroorzaakt worden.

Ervaar het zelf

Wilt u het nieuwe Wkb proces echt toetsen en weten waar uw valkuilen liggen? Dan kunt u deelnemen aan een proefproject. Hiermee kunnen uw interne processen voor kwaliteitsborging getoetst worden. Dit is niet alleen voor grote aannemers, maar zeker ook voor kleine aannemers een mooie testcase om de wisselwerking tussen aannemer, gemeente en Kwaliteitsborger op scherp te zetten. Daarnaast is er bij de gemeente vaak een soort van ‘leergeld’ te verkrijgen, middels legeskorting of subsidie, waarmee een proefproject (deels) bekostigd kan worden.

Hoe ziet een Wkb proces eruit?

Om u alvast voor te bereiden op een dergelijk proefproject is het handig om inzicht te hebben in het bouwproces in de Wkb situatie. Waarmee moet u wanneer rekening houden in het bouwproces?

Daarom hebben we een handig stappenplan opgesteld waarbij het proces voor Kwaliteitsborging in de bouw op een rijtje is gezet.

Download het Stappenplan

Download het Wkb Stappenplan

Onderwerpen:

Alle onderwerpen veilig werken bouw Wkb Bouwkwaliteit

34c3bc73ac04ba53b6d789faa7e966c9d6a48273-fp-3-4-0-0

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificering

Customer Service Center Certificatie

TÜV Nederland