MENU

Blog

  1. Blog
Blijft op de hoogte van ontwikkelingen in onze dienstverlening met ons nieuws en andere publicaties

Natuurlijk brengen we u op de hoogte over ontwikkelingen in normen, certificatieschema’s en keurmerken wanneer deze een impact gaan hebben op uw certificaat, keurmerk of keuring. Maar we houden u ook graag op de hoogte van uitbreiding van ons portfolio met nieuwe dienstverlening, uitbreiding van onze accreditatie of aanwijzingen, uitreiking van certificaten, persberichten en nieuws vanuit brancheorganisaties en stichtingen. Houd onze nieuwspagina in de gaten voor de allerlaatste nieuwtjes.

Wilt u niets missen van TÜV Nederland?

Wilt u ook via social media op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van certificering en TÜV trainingen? Volg ons dan op Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+ en YouTube. We blijven graag met u in contact.

Heeft u vragen over bepaald nieuws of een publicatie? Neemt u dan contact op met onze organisatie.

Blog

Uw BRL SVMS-007 sloopcertificaat in 2017: Mis de wijzigingen niet
De verschillen tussen interne en externe audits

De verschillen tussen interne en externe audits

Door: Eline Mathijssen

Wanneer uw organisatie besluit zich te laten certificeren krijgt u vroeg of laat te maken met zowel interne als externe audits. Dit zijn echter twee wezenlijk verschillende tools voor het management, welke uiteenlopende doelstellingen vervullen. Maar wanneer dient u een interne audit te (laten) doen? En wanneer komt een externe audit juist goed van pas? In dit blog leggen we beide vormen van auditen uit en worden de verschillen helder.

Lees meer
Wat is de zin en onzin van documenteren in KAM?

Wat is de zin en onzin van documenteren in KAM?

Door: Ralf van Thuijl

Documenteren. Misschien wel het meest besproken "noodzakelijke kwaad" in het vakgebied KAM. Wanneer is documenteren nu echt een keiharde eis in een norm? Kunt u het in veel gevallen omzeilen en uw collega's de administratieve last besparen? Of is het toch van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat afspraken worden nagekomen en processen goed verlopen?

In dit blog bespreken we de zin en onzin van documenteren en hoe u wel zorgt dat documenteren bijdraagt aan een succes maken van KAM.

Lees meer
Belangrijke zaken in Arbo- en Milieuwetgeving voor KAM

Belangrijke zaken in Arbo- en Milieuwetgeving voor KAM

Door: Eline Mathijssen

De bestuurder van uw organisatie is niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers vanuit de Arbo-wet, maar moet ook voldoen aan de toenemende milieuwetgeving. Dit komt vaak wel op het bordje van u als KAM-verantwoordelijke te liggen. Het is daarom essentieel om te weten welke wetgeving van toepassing is op uw organisatie - één van de belangrijke onderdelen om van uw rol in KAM een succes te maken. In dit blog lichten we de belangrijkste wetgeving voor de KAM-verantwoordelijke verder toe.

Lees meer
Zo creëert u draagvlak bij uw collega’s voor Kwaliteit, Arbo en Milieu

Zo creëert u draagvlak bij uw collega’s voor Kwaliteit, Arbo en Milieu

Door: Ralf van Thuijl

Als KAM-coördinator bent u in veel gevallen niet de verantwoordelijke of beslisser om maatregelen door te voeren. U hebt een ondersteunende rol en bent dus eigenlijk het smeermiddel in de organisatie. In uw dagelijkse werk bent u dus sterk afhankelijk van anderen. Kwaliteit, Arbo en Milieu kosten uw collega’s echter tijd, energie en soms geld. Draagvlak is daarom het sleutelwoord bij het doorvoeren van verandering, verbetering en het behalen van uw successen. Wat kunt u doen om uw collega’s warm te maken voor Kwaliteit, Arbo en Milieu?

Lees meer
Verkijk u niet op de verschillende kostenaspecten van certificering

Verkijk u niet op de verschillende kostenaspecten van certificering

Door: Ralf van Thuijl

Als KAM-coördinator bent u verantwoordelijk voor het succesvol implementeren van een managementsysteem om als organisatie een bepaald certificaat te behalen. U zult dan zeer waarschijnlijk voor het management van uw organisatie een schatting van de kosten moeten maken die een certificering met zich meebrengt.

Waar veel bedrijven zich echter op verkijken is de kosten en inspanning die bij certificering komen kijken. Die kosten beperken zich namelijk niet tot de kosten van het behalen van het certificaat zelf! Één van de aspecten die van uw rol in KAM een succes maken is het beheersen van en inzicht verkrijgen in die kosten. In dit blog wijzen we u op de verschillende kostenaspecten van certificering.

Lees meer
Rapporteren kunt u leren: Eén van de KAM-vaardigheden voor draagvlak

Rapporteren kunt u leren: Eén van de KAM-vaardigheden voor draagvlak

Door: Ralf van Thuijl

Het is uw taak om belangen, activiteiten en doelstellingen in een organisatie doelmatig en doeltreffend met elkaar te verbinden. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die u daarom absoluut moet beheersen? Die terugkomen in werkelijk iedere werkdag? Dat zijn: communiceren, analyseren en rapporteren. In dit blog geven we tips hoe u met de juiste manier van rapporteren een succes maakt van uw rol in KAM.

Lees meer
Communiceren kunt u leren: Eén van de KAM-vaardigheden voor draagvlak

Communiceren kunt u leren: Eén van de KAM-vaardigheden voor draagvlak

Door: Ralf van Thuijl

U bent de verbindende factor voor belangen, activiteiten en doelstellingen in een organisatie. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die u daarom absoluut moet beheersen? Die terugkomen in werkelijk iedere werkdag? Dat zijn: communiceren, analyseren en rapporteren. Het lijken open deuren, maar voor wie zich deze vaardigheden eigen maakt gaat een wereld aan mogelijkheden open. In dit blog geven we tips hoe u met de juiste manier van communiceren een succes maakt van uw rol in KAM.

Lees meer
Analyseren kunt u leren: Eén van de KAM-vaardigheden voor draagvlak

Analyseren kunt u leren: Eén van de KAM-vaardigheden voor draagvlak

Door: Ralf van Thuijl

U bent de verbindende factor voor belangen, activiteiten en doelstellingen in uw organisatie. Uw taak is die zaken op een effectieve manier met elkaar te verbinden. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die u daarom absoluut moet beheersen? Die terugkomen in werkelijk iedere werkdag? Dat zijn: communiceren, analyseren en rapporteren.

Het lijken open deuren, maar voor wie zich deze vaardigheden eigen maakt gaat een wereld aan mogelijkheden open. In dit blog geven we tips hoe u met de juiste manier van analyseren, inventariseren en interpreteren een succes maakt van uw rol in KAM

Lees meer
KAM inkopen of zelf doen? De toegevoegde waarde van KAM-advies

KAM inkopen of zelf doen? De toegevoegde waarde van KAM-advies

Door: Ralf van Thuijl

Om Kwaliteit, Arbo en Milieu in uw organisatie goed te kunnen beheersen wilt u natuurlijk een vliegende start maken met het implementeren van uw managementsysteem of het verbeteren daarvan op een gedegen manier oppakken. U zult in dit geval moeten afwegen of u die rol op zich gaat nemen, of het wilt gaan uitbesteden. Hoe maakt u een weloverwogen keuze tussen KAM-advies inkopen en het zelf te doen?

Lees meer

Deel deze pagina

Algemene vragen en opmerkingen

Tüv kantoor

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen